Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
LNO

LNO

Menu
Qasida de Rubaïyat de Cheikh Abderrahmane Al Majdoub

Qasida de Rubaïyat de Cheikh Abderrahmane Al Majdoub

Le Rubaïyat (Persan: باعیات عمر خیام), arabe: رباعیات) est une collection de poèmes, écrits en persan, attribués à l'écrivain et savant perse Omar Khayyām (1048 - 1123). La traduction de « Rubaïyat » est « quatrains ».
hekma signifie  sagesse
  حِكَم عبد الرحمن المجذوب ورباعياته  


عبد الرحمن المجذوب صوفي عارف عاش في القرن السابع عشر للميلاد، ولد بقرية قرب فاس ولكنه هام على وجهه متنقلا بين الأصقاع ينشر الحكمة بين الناس ، طار ذكره في آفاق المغربِ العربي ورباعياته ذهبت أمثالا وهي واسعة الانتشار كثيرة الاستعمال في الكلام اليومي،
والمجذوب لقب أطلقه عليه أهل زمانه ربما لحقارة ثيابه و غرابة سيرته
وفي ذلك يقول:
 
شافوني اكْحَلْ مْغَلَّفْيَحَّسْبو ما فِيَّ ذْخيرة
وانا كَالكْتابْ المْؤَلَّفْفِيه مْنافَـعْ كْثيـرَة


ويقول أيضا:

 
كْسَبتْ فِ الدهرْ مَعْزَةوَ جَبْت كْلامْ رْباعـي
مَنْ ذا مَن عْطاهْ رَبّـيوِ يْقولْ اَعْطاني ذْراعِي


**
 
لا تْخَمَّمْ لا تْدَبَّـرْلا تَرفَدْ الهَّمْ دِيمـا
الفَلْكْ ما هُو مْسَّمرْوَلا الدُّنيا مُقيمـة


..
تخمم أي تخمن بمعنى تفكر أو تهتم ، ترفد تحمل
**
 
يا صاحَبْ كونْ صَبّـارْاُصبُرْ عْلى ما جْرى لَكْ
اُرقُدْ عْلى الشُّوكْ عَريانْحَتّـى يَطلَـعْ نْهـاركْ


**
 
الهَّـمْ يَسْتهَـلْ الغَـمّْوَ السُّتْرَة لِيهْ مْليحَـة
رُّد الجَلْدَة عْلى الجُرحْتَبرا وَ تْوَلّي صْحيحَة


..
يعني بالغم التكتم

**

 
الصَّـمـتْ حَـكـمـةو مِنُّه تَتْفَـرّقْ الحْكايَـمْ
لَوْ ما نْطَقْ وَلدْ لِيمامَـةما يْجِيهْ وْلِيد الحْنَشْ هايَمْ


**
 
يا زارَعْ الخَيرْ حَبَّةيا زارَعْ الشَّرْ ياسَرْ
مُولى الخَيـرْ يَنبـاو مُولى الشرْ خاسَرْ


..
ياسر أي كثير

**
 
عَيَّطتْ عَيطَة حْنِينَةفِيَّقْتْ مَنْ كانْ نايَـمْ
ناضوا قْلُوب المْحَنَّةو رَقدو قْلوب البْهايَمْ


..
عيطت أي ناديت، ناضوا نهضوا

** 

 
مَنْ يامْنَكْ يا كَحْل الرّاسْمـا اشَينَـكْ بَطْبِيـعَـة
السّـنْ يَضْحَـكْ لَلسّـنوَالقَلبْ فِيـهْ الخْدِيعَـة


...
يقصد بأكحل الرأس الإنسان، 

** 
 
سافَرْ تَعرَف النـاسْوكْبِير القَـومْ طِيعُـه
كْبير الكَرشْ و الراسْبنُـصّْ فَلـس بِيعُـه...
كبير الكرش، الطماع
** 
 
لا تْسَرَّجْ حَتّى تْلَجَّمْواُعقُدْ عُقدَة صْحِيحَة
لا تَتْكَلَّمْ حَتّى تْخَمّمْلا تْعودْ لَكْ فْضيحَة


..
يقول لا تسرج حصانك قبل أن تلجمه ولا تتكلم قبل أن تفكر
** 

 
ما ازْيَن النْسا بْضَحكاتْلُو كانْ فِيهـا يْدومـو
الحُوت اِيعُومْ فَ المـاو هُما بْلا مـا يْعُومـو


..
يقول إن النساء لا يدمن على حال واحدة وفي البيت الثاني ينوه بمهارتهن وبحسن تصرفهن.

** 
 
سُوق النْسا سُوقْ مَطيـارْيـا داخَــل رُّدْ بـالَـكْ
ايوَرِيوْ لَكْ مْنَ الريحْ قُنطارْوِ يوَدْرو لَكْ راسْ مالَـكْ


..
سوق مطيار أي لا فائدة ولا ربح فيه، يوريو يُرين،
يقول إن النساء قد يغررن بك فيرينك الهباء ذا قيمة وقد توقع بك حبائلهن فتُضيّع كل ما عندك.

** 
 
يا اللي تْعَيّطْ قُدّام البابْعَيَّـط وُ كُـونْ فاهَـم
ما يْفَسَّدْ بِينْ الَاحبـابْغِير النْسا وَ الدْراهَـم


** 
 
فاعَل الخَيـرْ هَنّيـهْبَالفَرْح وَالشُّكرْ دِيما
وفاعل الشَّر خَلّيـهفِعْلُه يَرجَعْ لُه غْريمَة


** 
 
الَارض فَدّان رَبّـيوَالخَلقْ مَجموعْ فيها
عَزريلْ حَصّاد فْريدْمْطامرُه في كُلّْ جِيهَة** 
 
ضْرَبْـت كَفّـي لْكَفّـيوُ خَمَّمت فَ الدُّنيا ساعَة
صُبْت قَلَّة الشِّي تْرَشّيوَ تْنَوّضْ مْنَ الجْماعَـة


...
صبت، أصبت أي وجدت، قلة الشي يقصد بها الفقر، 
يقول وجدت الفقر يُبلي ويُنهض الفقير من جماعة الناس